• Joakim Ackevall • 22 december 2013 17:08:25
    Jag önskar er alla i hägnen en riktigt god jul och gott nytt år från familjen Ackevall
  • Styrelsen Hägnen • 24 juli 2011 19:07:40
    Det är lämpligt att boende i Hägnen kommunicerar med styrelsen genom att säga vem man är.
    Vad gäller parkeringsförbud i området, gäller befintliga skyltar. Framförallt är förbudet till för att tyngre fordon, räddningstjänst etc kall kunna komma fram obehindrat.

    Dessutom underlättas snöskottning om det inte finns parkerade bilar på eller i direkt anslutning till vägen.