För dig som är medlem

Betalning av medlemsavgift 2018

Årsavgiften för 2018 skall betalas till bankgiro 220-6993 och med förfallodag 2018-05-31.

Glöm inte att ange din fastighetsbeteckning vid betalning, den finns på debiteringslängden.

Observera att eventuell avgiftsreducering för städdagar redan är avdraget i summan.

Medlem som inte betalar i rätt tid riskerar att nästkommande år få betala hela avgiften utan möjlighet till eventuell delbetalning.

Debiteringslängd ersätter faktura och varje medlem kan se vilken avgift som skall betalas.

Alla medlemmar som lämnat e-postadress får en påminnelse om betalning ca 30 dagar innan slutförfallodag.

Har ni inte lämnat eller har ändrat e-postadress skicka ett mail till styrelsenhagnen(at)gmail.com

I stadgar § 3 kan du läsa om medlemskap och vem som skall betala årsavgift.

Debiteringslängd 2018 kommer att finnas i fliken Dokument (saknar du lösen kontakta styrelsen)

Andelstal 2017

Andelstal för 2017

Fast xx kr

Rörlig xx kr

Nyinflyttad

Välkommen! I länken hittar du vårt välkomstbrev . Brevet innehåller information om vårt område och hur det fungerar.

 

 

Stroco Security

hyr ut täcktsläp kärra

125 kr/dygn. Kontakta Patrik Nyström 0709-501011

Båtplats administreras utanför föreningen.

 

Kontaktperson är Urs.

Inloggning dokumet

Vad du som medlem bör känna till finns samlat under fliken dokument. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta styrelsen. Det gör du enklast genom att fylla i kontaktformulär under Kontakt.