TRIVSELREGLER FÖR HÄGNENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 
 • Tänk på hastigheten, 40 km/t är bestämt av myndighet och går inte att ändra. Vi har en positiv tillväxt i vårt område J AKTA de små! Tänk också på att katter och hundar sällan tar hänsyn till människors trafikregler.
   
 • Trädgårdsavfall. Tas om hand av varje fastighetsägare, körs till tippen alt. eldas på städdagar då det eldas ”kollektivt”. Det är inte ok att slänga trädgårdsavfall på områden som uppfattas som allmänna eller i högar ute i skogen.
   
 • Elda i området? Elda på egen tomt kan du göra om det inte är eldningsförbud och om det inte stör dina grannar. Respektera regionens föreskrifter när det gäller eld. "Backyard Burning" Elda heller lite för lite än för mycket. Hänger det tvätt ute i grannarnas trädgård så fundera på vindriktningen.
   
 • Sopa gärna bort avklippt gräs ifrån asfaltsytor vid t.ex. trimning. Ser trevligare ut och man förhindrar att gräs gror i asfalten.
   
 • Hjälp gärna till på eget initiativ med praktiska åtgärder i vårt område. Om man önskar göra något som innebär en kostnad så hör med styrelsen, det finns säkert lite medel att ta av i budgeten
   
 • Parkeringsförbud gäller över hela föreningens vägnät. Detta för att underlätta snöskottning och framkomlighet för service- och utryckningsfordon. Tänk särskilt på att inte blockera de båda utfarterna till stora vägen. Får ni fler besökare än vad ni får plats med bilar så tala gärna med era närmaste grannar om ni kan få parkera hos dem.
   
 • Parkeringsplatsen vid Bäckvägen skall användas för oss boende och eventuella gäster som kommer till området. Informera gärna ditt besök om extraparkeringen. Platsen är även tänkt att användas som tillfällig extra parkering. Vid parkering av långa fordon och långtidsparkering välj platserna längst bort från ekarna. Avstämning med styrelsen skall göras om du skulle behöva långtidsparkera ett fordon.
   
 • Badplats Badplatsen i anslutning till badbryggan är till för människor. Hundar kan bada vid stranden utanför båthuset. Se till att ta med allt skräp hem igen efter bad.
   
 • Snöskottning Man bör inte skotta ut snön på vägen igen. 
   
 • Hundar Självklart ska man plocka upp hundbajs efter sin hund.